Alla behövs!

Sedan 1996 har jag jobbat på heltid med med möten och tycker fortfarande att detta är det roligaste och mest meningsfulla som finns.

Jag älskar att få vara med:
… när snack blir verkstad.
… när människor med olika utgånspunkter och med gemensamma krafter kan hitta det som är utvecklingsbart och meningsfullt.
… när en oväntad förståelse för en ”motpart” uppstår.
… när energin i rummet lyfter oss alla.

Det kan handla om allt ifrån att gemensamt forma nya rutiner på jobbet till att gemensamt skapa en framtid i större perspektiv.

Ibland blir jag lite mer filosofisk och tänker att vi och världen behöver oändligt många goda möten för att befrämja förståelse mellan olika människor. Då blir också empati både möjlig och trolig.

Att få vara med om alla dessa möten:
… stillar min nyfikenhet kring olika frågor.
… skapar ibland stor frustration kring sakernas tillstånd.
… bekräftar min övertygelse om att att alla behövs för att vi ska komma vidare.
… bekräftar mig också i att alla vill och kan bidra. På ett eller annat sätt. I små eller stora frågor.
… gör att  massor med nya spännande frågor dyker upp.