Designa möten utifrån syfte och reella möjligheter

De metoder vi har berättat om syftar till att underlätta, möjliggöra och förutsätta delaktighet och ansvarstagande från alla medverkande. Alla metoderna består av många delar och verktyg.

Brainstormar, prioriteringsförfarande, bikupor, olika gruppkonstellationer, rundor…

Vid allifrån flerdagskonferenser till halvtimmesmöten kan dessa verktyg underlätta, inspirera och effektivisera alla sorters möten.

Det är syftet och reella utgångspunkter som ska styra upplägg för ett möte och processer och inte att en speciell metod som är det väsentliga.

Vi uppmuntrar därför till ett pragmatiskt förhållningssätt och både mixtra och mixa utifrån de olika metoderna när man designar en process eller ett möte.

För att kunna göra det behöver man kunskap om de olika metodernas styrkor och också veta vilket förberedelsearbete som behöver göras för att kunna göra en mötesdesign som grundar sig i de omständigheter som verklighetn bjuder på.

Vår NOS-utbildning syftar till att ge den kunskap som behövs för att kunna göra detta.

Här hittar du våra Utbildningar.

Här läser du mer om Förberedelsarbete.