Slide background

Design, processledning och utbildning i mötesformer för

DELAKTIGHET OCH ANSVARSTAGANDE

SAMARBETE OCH SAMVERKAN

INNOVATION

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FÖRSTÅELSE OCH LÄRANDE

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING

IMPLEMENTERING

ATT TA TILLVARA MÄNNISKORS OLIKA ERFARENHETER

ATT TA TILLVARA MÄNNISKORS KOMPETENSER OCH RESURSER

Aktuellt Ny MoV-utbildning i Stockholm våren 2020.

Eva Broms Framtidsverkstäder, Björkensdalsvägen 1, 247 45 Torna Hällestad. 0708-99 70 90, eva@framtidsverkstad.se