Slide background

Design, processledning och utbildning i mötesformer för

DELAKTIGHET OCH ANSVARSTAGANDE

SAMARBETE OCH SAMVERKAN

INNOVATION

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FÖRSTÅELSE OCH LÄRANDE

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING

IMPLEMENTERING

ATT TA TILLVARA MÄNNISKORS OLIKA ERFARENHETER

ATT TA TILLVARA MÄNNISKORS KOMPETENSER OCH RESURSER

Aktuellt Nya utbildningar hösten 2021

Metoder och verktyg för digitala och fysiska
deltagaraktiva möten, workshops och processer

Verktyg för interaktiva digitala möten

Eva Broms Framtidsverkstäder, Björkensdalsvägen 1, 247 45 Torna Hällestad. 0708-99 70 90, eva@framtidsverkstad.se