Möten med människor

Under de drygt 20 år som jag har arbetat med möten och deltagaraktiva processer så har jag mött ca 30.000 personer i olika workshops.

 

Olika grupper med olika syften med olika förutsättningar med vitt skilda utgångspunkter.

Kirurger som ska komma överens om hur de ska fördela medel mellan forskning, utbildning och verksamhet.
Konstnärer, tjänstemän, politiker, folkhögskolor m fl som ska forma en regional kulturplan.
Boende, tjänstemän, näringsidkare, politiker som ska utveckla ett bostadsområde
En sjätteklassare som ska forma historieundervisningen för kommande termin.
Unga före detta kriminella som ska försöka forma sina liv.
Gymnasieungdomar där vissa är på väg in i kriminalitet som ska försöka hitta sig en plats i samhället.
Gatuarbetare som behöver förbättra sin arbetsmiljö.
Vårdavdelningar som måste hitta nya, gemensamma rutiner för att klara trycket på verksamheten.
Arbetsplatser som just har blivit av med ett katastrofalt ledarskap och som ska försöka hitta tillbaka till en konstruktiv verksamhet och arbetsmiljö.

Eldsjälar och entreprenörer som vill underöka möjligheter gemensamt.

Politiker från alla partier i en kommun som behöver föryngra politiken på någor sätt.
Projekt som som ska startas upp med en bred förankring.
Projekt som ska avslutas, sammanfattas och användas.
Funktionsnedsatta som ska starta sociala företag
Verksamheter med olika uppdrag, olika lagar och regler som måste börja samverka för en gemensam målgrupp
Lantbrukare som ska arbeta för att sänka antalet olycksfall på mindre lantbruk…..

Listan skulle kunna göras hur lång som helst. (En dag ska jag göra det.)

Att få inblick och en liten smula kunskap kring allt detta är fantastiskt!
Att få vara med om att förståelse uppstår, utrop av AHAAA, nya lösningar hittas är otroligt tillfredsställande och underbart.

Här kommer några få exempel på processer jag har fått vara med om i olika sammanhang och med olika syften.

Blir du nyfiken på att få veta mer?
Hör av dig!