Mora Kommun

Uppdragsgivare
Mora Kommun

Bakgrund
Kommunen är liten kommun men har byar spridda över ett stort geografiskt område.
Vid denna tidpunkt (2002) behövdes en struktur för ungdomsinflytande som passade just Mora.

Syfte
Det beslutades att en demokratidag skulle anordnas för barn och unga 9-19 år för att inventera
vilka frågor som var viktiga för dem.

Process
För att redan från början ha ett starkt ungdomsfokus snabbutbildades ca 20 unga i framtids-
verkstadsmetoden.
Tillsammans med Eva Broms (i bakgrunden) genomfördes demokratidagen med ungdomarna
som samtalsledare och resulatet från samtalen överlämnades högtidligt till Kommunalrådet i
slutet av dagen.

Deltagare
Ett hundratal barn och unga.

Resultat
Ett stort antal idéer producerades under dagen och överlämnades högtidligen till
Kommunalrådet under hörgtidliga former.
Idéerna som kom upp processades vidare på massor av olika sätt och demokratidagen var i
Mora för att stanna. Och utvecklas…

Vad hände sen?
Massor….
Några viktiga startskott:
2007 började man med E-demokrati så att alla barn och unga kunde delta i samtalen digitalt
från sina klassrum.
Mora blev Årets Ungdomskommun 2009
Seniorerna i kommunen hade börjat fråga varför inte de också fick ha ”sin” demokratidag
så 2010 startade Demokratidag för seniorer som, naturligtvis, leddes av ungdomar.

Sök på Demokratidag på mora.se så hittar ni mängder av inspiration kring denna resa.