När använda och varför?

De mötesmetoder och förhållningssätt vi arbetar med grundar sig i några viktiga utgångspunkter.

Det man möts kring måste vara viktigt och på riktigt för mötesdeltagarna. Att sitta av tid på möten som man inte får ut något av och där man inte kan bidra till något är slöseri med tid och liv.

För att mötas ”på riktigt” krävs möten som skapar struktur, möjlighet och nyfikenhet att förstå andras utgångspunkter och göra sig själv förstådd. Hur ska man kunna samverka och samarbeta om man inte vet hur de andra tänker eller hur deras uppdrag ser ut?

Vi människor tänker ungefär samma tankar idag som igår. Detta betyder att det är tufft att att sitta ensam på sin kammare och komma på något helt nytt. Det kan också vara tungt att komma på några nya idéer tillsammans med människor som är och tänker ungefär som jag själv.

En förhållandevis enkel väg att skapa möjligheter för att innovationer ska uppstå är att olika infallvinklar, olika kompetenser, olika erfarenheter, olika personligheter möts. Ju olikare desto bättre!
Att möta och förstå andra är världens bästa genväg till nya idéer och lösningar.

Att några kloka, engagerade människor forskar, undersöker, visionerar, konkretiserar och kommer fram till fantastiska lösningar och förändringar som jag ska genomföra utan att veta varför skapar ingen bra grogrund för ”förändringsbenägenhet”.  Dessa nya idéer behöver förankras i just min verklighet och utifrån min kunskap för att få fäste. Alla behöver göra sin resa.