Verktyg för interaktiva digitala möten

Välkommen till vår kortkurs i grunderna för att få digitala möten att bli meningsfulla, effektiva och energigivande.
Du får konkreta verktyg för hur du kan hålla interaktiva möten där deltagarna möts, bidrar och samarbetar.
INNEHÅLL:
Grunderna för deltagaraktivitet
Hur skapa energi och interaktivitet i det digitala rummet
Hur planera för ett bra möte: Före – Under – Efter
Praktiska lathundar
Interaktivt lärande under kursen
Tips hur hantera utmaningar i det digitala mötet
OMFATTNING:
1 tim intro + 2 halvdagar. Fyra parallella grupper under hösten.
PRIS: 
5 500 kr + moms, (3 800 kr + moms om fler från samma arbetsplats)
Kursen sker i ZOOM men verktygen användas på andra digitala plattformar.
FRÅGOR OCH ANMÄLAN:
Ring eller maila
Eva 0708-99 70 90
eva@framtidsverkstad.se
Du kan också anmäla dig senast den 20 augusti här:
Eva Broms & Elisabeth Lauritzen

När:
Grupp A
30/8   8.30 – 9.30
2/9   12.45 – 16.15
9/9.  8.45 – 12.15

Grupp B
14/9  15.00 – 16.00
22/9  8.45 – 12.15
11/10  12.45 – 16.15

Grupp C (kväll/helg)
26/8  19.00 – 20.00
5/9  13.00 – 16.30
19/9. 13.00 – 16.30

Grupp D
22/10  8.30 – 9.30
29/10. 8.45 – 12.15
11/11. 12.15 – 16.15

Det går bra att byta grupp om tiderna inte passar!