Innovation

Världens enklaste genväg för att tänka nytt? Möt någon som inte tänker som du själv.

En stor del av de tankar vi tänker idag tänkte vi igår också. Pratar vi oftast med människor som är lika oss själva, kulturellt eller kunskapsmässigt så blir det inte lätt att tänka nytt.

För att skapa nya tankar och innovationer krävs att olika infallsvinklar, professioner, kompetenser och erfarenheter möts.

Det är ofta i mötet, eller ibland krocken, mellan olika sätt att se och förstå saker, som nya idéer och insikter uppstår.

Strukturerna i deltagardemokratiska och deltagaraktiva mötesmetoder möjliggör och stimulerar gränsöverskridande och prestigelös kommunikation.

Genom att nyfiket och prestigelöst undersöka, bidra med och lyssna på olika infallsvinklar kan man tillsammans våga sig ut på den tunna is som kan vara vägen till innovation och nya lösningar.