Verkstadsdrama

Mycket verkstad och mindre snack.

Verkstadsdrama är en bra modell att använda framförallt i förändrings- och utvecklingsarbete med barn och ungdomar.
Framtidsverkstadens struktur följs men som namnet säger är det en mix av drama och framtidsverkstad.

I stället för att enbart kommunicera med tal och skrift så använder vi mycket dramaövningar och rörelse i verkstaden.
En blandning av drama, bild, forumspel och muntlig kommunikation ger goda möjligheter att uttrycka sig och komma fram till konkreta handlingsplaner.