Välkomna till en utbildning i deltagaraktiva mötes- och processmetoder

För dig som behöver mötesmetoder för:

•    Samverkan mellan olika aktörer, professioner och verksamheter

•    Delaktighet, engagemang och handlingskraft hos deltagare och medarbetare

•    Innovativt nytänkande som kräver olika kompetenser, erfarenheter och infallsvinklar

•    Att skapa goda förutsättningar vid implementering av nya förutsättningar eller arbetsformer

Utbildningen ger dig:

• Kunskap om flera etablerade metoder för deltagaraktiva möten och processer

• Kunskap att designa möten och processer utifrån syfte och förutsättningar

• Grundläggande förståelse för roller och grupprocesser vid deltagaraktiva möten

• Konkreta verktyg för olika delar av möten

• Inblick i forskning kring deltagardemokrati kopplat till samhällsutveckling

• Personlig handledning för att själv kunna använda och utveckla verktygen i din vardag

• Praktiska lathundar och instruktioner för varje metod och verktyg

• Ett aktivt nätverk med andra som gått utbildningen

Vill du veta mer? Kontakta Eva Broms, eva@framtidsverkstad.se eller 0708-99 70 90