Välkomna till utbildning i Metoder och verktyg för deltagaraktiva möten och processer

Metoder och verktyg för digitala och fysiska deltagaraktiva möten, workshops och processer

Utbildningen ger dig kunskap, strukturer och verktyg för att hålla digitala och fysiska möten där deltagarna bidrar aktivt.

Graden av deltagaraktivitet på möten varierar mellan att aktivt ge möjlighet att ställa frågor till att deltagarnas bidrag är helt avgörande för att syftet med mötet ska uppnås.
Det kan vara vanliga möten på arbetsplatsen eller workshops och längre förändringsprocesser.
Det kan vara samskapande möten med allt från några få till flera hundra deltagare.

I utbildningen använder vi de verktyg och metoder som vi lär ut vilket ger dig erfarenhet av
hur de upplevs som deltagare. Detta skapar även ett interaktivt lärande mellan kursdeltagarna.

De fyra första kurstillfällena är förlagda i ZOOM men alla verktyg och metoder fungerar både
på andra digitala plattformar och på fysiska möten.

UTBILDNINGEN GER DIG

•  Kunskap och erfarenhet av väl etablerade och beprövade deltagaraktiva metoder

•  Grundläggande förståelse för roller och grupprocesser vid deltagaraktiva möten

•  Konkreta verktyg för olika delar av mötet

•  Kunskap och handledning att designa dina möten utifrån syfte och förutsättningar

•  Kunskap om vad som är specifikt för digitala respektive fysiska möten

•  Praktiska lathundar

•  Inblick i varför och när det är nödvändigt att deltagarna bidrar aktivt

Pris 

14.500 kr + moms/pers (10.500 kr + moms om fler från samma arbetsplats)

Anmälan

Hör gärna av dig på mail eller telefon om du har frågor eller vill göra en intresseanmälan
Eva ,  eva@framtidsverkstad.se, 0708-99 70 90,
Elisabeth,  elisabeth@lauritzen.se,072-577 48 72

Du kan också anmäla dig senast den 20 september via denna länk:
https://forms.gle/hSPmFe9uPCk9jJid8

 

KURSLEDNING

Eva Broms
processledare med 25 års erfarenhet av att arbeta med deltagaraktiva workshops
och utbildning i deltagardemokratiska metoder. Sedan 1995 har runt 25 000 personer
deltagit i möten som Eva lett. Utbildad i processledning med systemteoretisk inriktning.

Elisabeth Lauritzen
processledare och beteendevetare med 25 års erfarenhet ledning, styrning
och utvecklingsarbeten inom organisationer och verksamheter.
Utbildad i processledning med systemteoretisk inriktning.

Kursen hålls digitalt de fyra första träffarna      12/10,  26 /10,  4/11, 17/11

Den femte kursdagen  den 17/1 ses vi  i Stockholm

 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

DELTAGARAKTIVA METODER

Vi går igenom grunderna för väl beprövade deltagaraktiva metoder. På denna kurs använder vi en anpassning av metoderna för digitala möten:

•  Framtidsverkstad

•   Open Space

•   Dialogkafé

•   Appreciative Inquiery

VERKTYG FÖR DELTAGARAKTIVA MÖTEN

Vi kompletterar metoderna med lättanvända verktyg som främjar aktivitet, ansvarstagande
och kreativitet t ex:

•  Checklista för förberedelse

•  I DO ARRT

•  Verktyg för presentationer

•  Gemensam dagordning

•  Gemensam prioritering

DESIGN AV EGNA MÖTEN 

Vi går igenom de olika faserna i en process och ett möte. Förberedelse och mobilisering, mötets genomförande samt efterarbete och uppföljning. Vad krävs för att mötet ska landa där det är tänkt? Vad krävs för att resultatet ska följas upp och utvecklas vidare?

Vi visar hur metodernas olika delar kan användas separat och kombineras utifrån mötets syfte och förutsättningar.

Denna kurs är digital så vi kommer visa deltagaraktivitet i det digitala rummet men kunskaperna kan användas för alla möten, både fysiska och digitala.

GRUNDLÄGGANDE KUNSKAP OM PROCESSER OCH ROLLER

 Genomgång och reflektion kring att leda möten, processens olika steg, aktörer och roller.

 DELTAGARAKTIVITET, SAMVERKAN OCH UTVECKLING

Vi går igenom olika grader av deltagaraktivitet och när den här typen av verktyg och arbetssätt är effektiva och nödvändiga. Vi ger exempel på hur deltagaraktiva processer ger möjlighet att hantera komplexa frågor där man behöver samverka, tänka nytt och utveckla nya arbetssätt tillsammans.

TESTA SJÄLV OCH HANDLEDNING

Vi har “labbtid” där du  får chans att testa verktyg för det digitala mötet.

Mellan kurstillfällena är det också bra om du använder något av metoderna/verktygen i ditt arbete.
Vi ger individuellt stöd och handledning både under kursen och efter kursens slut

Click here to add your own text

Click here to add your own text