Välkomna till utbildning i Metoder och verktyg för deltagaraktiva möten och processer

Från målgrupp till deltagare – Från deltagare till delägare

För dig som vill få kunskap och verktyg att leda möten där deltagarna bidrar aktivt.
Möten som skapar delaktighet, lust och gemensamt ansvarstagande. Det kan vara
vanliga möten på arbetsplatsen eller workshops i förändringsprocesser.
Möten med allt från några få till flera hundra deltagare.

Utbildningen ger dig metoder och verktyg som öppnar för deltagarnas engagemang,
ansvarstagande och kreativitet. Den ger förutsättningar att hantera många olika perspektiv
för att tillsammans gå från ord till handling.

Allt vi går igenom kommer vi också göra, så du får erfarenhet av att vara deltagare i
varje metod. Det innebär också att det skapas ett interaktivt lärande mellan kursdeltagarna.

Vi har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med deltagaraktiva mötesmetoder och vet
att de, på ett effektivt och oerhört kraftfullt sätt, skapar nytänkande och resultat.

UTBILDNINGEN GER DIG

 •  Kunskap och erfarenhet av väl etablerade och beprövade deltagaraktiva metoder

•. Kunskap att designa möten och processer utifrån syfte och förutsättningar

•. Grundläggande förståelse för roller och grupprocesser vid deltagaraktiva möten

•. Konkreta verktyg för olika delar av mötet

•. Inblick i varför deltagaraktiva möten och processer är nödvändiga i dagens samhälle

•. Personlig handledning för att själv kunna använda och utveckla verktygen i din vardag

•. Praktiska lathundar och instruktioner för varje metod och verktyg

•. Ett nätverk med andra som gått utbildningen

KURSLEDNING

Eva Broms
processledare med 25 års erfarenhet av att arbeta med deltagaraktiva workshops
och utbildning i deltagardemokratiska metoder. Sedan 1995 har runt 25 000 personer
deltagit i möten som Eva lett. Utbildad i processledning med systemteoretisk inriktning.

Elisabeth Lauritzen
processledare och beteendevetare med 25 års erfarenhet ledning, styrning
och utvecklingsarbeten inom organisationer och verksamheter.
Utbildad i processledning med systemteoretisk inriktning.

Kursen pågår under fem dagar med två internat och en heldag. Mellan kurstillfällena har deltagarna i uppgift att använda sig av förhållningssätt/metodik kring deltagarstyrda möten.

DELAKTIGHET • SAMVERKAN • UTVECKLING • INNOVATION •IMPLEMENTERING • LÄRANDE UTVÄRDERING

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

DELTAGARAKTIVA METODER

                       •     Framtidsverkstad

                       •     Samverkansverkstad

                       •     Utvärderingsverkstad

                       •     Open Space

                       •     Dialogkafé

                       •     AI – Appreciative Inquiery

VERKTYG FÖR DELTAGARAKTIVA MÖTEN

Vi kompletterar metoderna med lättanvända verktyg som främjar aktivitet, ansvarstagande och kreativitet t.ex:

                       •     Gemensam dagordning

                       •     Kraftfältsanalys

                       •     Tidslinjer

                       •     Gemensam prioritering

                       •     Gemensam bild av nuläge

                       •     Icebreakers/övningar

                       •     Olika verktyg för uppföljning

                       •     Remissrunda för handlingsplaner

                       •     I DO ARRT

DESIGN AV EGNA MÖTEN 

 Vi går igenom de olika faserna i en process och ett möte. Från förberedelse och mobilisering till efterarbete och uppföljning. Vad krävs för att mötet ska landa där det är tänkt? Vad krävs för att resultatet ska följas upp och utvecklas vidare?

 Vi visar hur metodernas olika delar kan användas separat och kombineras utifrån mötets syfte och förutsättningar. Du får kunskap om när man kan använda olika verktyg och en praktisk
checklista för planering av möten.

GRUNDLÄGGANDE KUNSKAP OM PROCESSER OCH ROLLER

 Genomgång och reflektion kring processledning, processens olika steg, aktörer och roller.
Vi tar också upp dilemman och hur man kan förstå och hantera motstånd i grupper.

 DELTAGARAKTIVITET OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

 Inblick i hur deltagaraktiva metoder hänger samman med samhällsutvecklingen. Varför kräver
komplexa utmaningar andra verktyg och arbetssätt?

HEMUPPGIFT OCH HANDLEDNING

 Mellan kurstillfällena får du testa att använda metoderna/verktygen på ditt arbete.
Vi ger stöd och handledning per telefon eller mail. Både under kursen och efter kursens slut.

Click here to add your own text

Click here to add your own text