Mötes- och Processverktyg för

Involvering, Samverkan, Innovation, Utveckling, Implementering, Utvärdering

Välkomna till utbildning i 

Metoder och verktyg för deltagaraktiva möten och processer

5 dagars utbildning i metoder och verktyg för deltagaraktiva möten och processer

Utbildning i Stockholm:   17-18 feb, 16 mars, 16-17 apr

För dig som vill få kunskap och verktyg att leda möten där deltagarna bidrar aktivt. Möten som skapar delaktighet, lust och gemensamt ansvarstagande. Det kan vara vanliga möten på arbetsplatsen eller workshops i förändringsprocesser. Möten med allt från några få till flera hundra deltagare.

Utbildningen ger dig metoder och verktyg som öppnar för deltagarnas engagemang, ansvarstagande och kreativitet. Den ger förutsättningar att hantera många olika perspektiv för att tillsammans gå från ord till handling.

Vi har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med deltagaraktiva mötesmetoder och vet att de, på ett effektivt och oerhört kraftfullt sätt, skapar nytänkande och resultat.

Utbildningen ger dig:

Kunskap och erfarenhet av väl etablerade och beprövade deltagaraktiva metoder

Kunskap att designa möten och processer utifrån syfte och förutsättningar

Grundläggande förståelse för roller och grupprocesser vid deltagaraktiva möten

Konkreta verktyg för olika delar av mötet

Inblick i varför deltagaraktiva möten och processer är nödvändiga i dagens samhälle

Personlig handledning för att själv kunna använda och utveckla verktygen i din vardag

Praktiska lathundar och instruktioner för varje metod och verktyg

Ett nätverk med andra som gått utbildningen

Pris för utbildningen är 17 000 kr + moms. (Om fler från samma arbetsplats vill delta är priset 13 000 kr/deltagare)

Nyfiken?

Ring eller maila!

0708-99 70 90

eva@framtidsverkstad.se