Fakultet på universitet

Uppdragsgivare
Fakultet på universitet

Bakgrund
Både studenter och lärare var missnöjda med det bristande samarbetet och samordningen
mellan och inom kurser och program.

Syfte
En klart märkbar förbättring av samordningen till gagn för studenter inom fakultetens program!

Deltagare
Fakultetens samtliga utbildningsansvariga. Prefekter, studierektorer och andra
programkoordinatörer.

Resultat
Arbetsgrupper formades kring:

• Pedagogiskt ledarskap
För att: Öka status och förtydligat ansvar åt kursansvariga och lärarlag.
Implementera en ny struktur och rutiner för pedagogiskt ledarskap.

• Programutbudet
För att: Undersöka om vi har rätt program vid fakulteten, hur vi organiserar oss och
om vi kan göra det bättre.

• Roller och ansvarsfördelning för studierektorer och programansvariga
För att: Förtydliga roller, titlar och ansvarsfördelningar, förenkla administrativa
processer.

• Hitta Best practice inom administrativa funktioner
För att: Utveckla administrativa funktioner, vad man kan lära av varandra och göra
bättre och där administration och pedagogik bör samordnas bättre.

• Karriärvägar för administrativ personal
För att: Höja status och kvalitet samt förbättra kontinuitet för administrativ personal.

• En arbetsgrupp för att samordna och följa upp arbetet bildades

Vad hände sen?
En workshop för administrativ personal genomfördes efter någon månad och resulterade i
ytterligare tre arbetsgrupper.

Efter ett halvår samlades gruppen igen för att följa upp arbetet. Alla arbetsgrupper var igång,
mycket hade hänt och ytterligare frågor hade kommit upp.
Idag, 4 år senare, så pågår fortfarande mycket arbete som den ursprungliga workshopen
lade grund för.