Uppföljning och utvärdering

Fira succéer. Lär av både goda exempel. Sluta göra det som inte är meningsfullt.

För att slippa uppfinna hjulet gång på gång, på gång…. behöver man följa upp, utvärdera och därmed lära av det man tidigare har gjort och åstadkommit.

De individer och aktörer som, på olika nivåer och med olika uppdrag, varit inblandade i en aktivitet eller en process sitter ofta gemensamt på en enorm kunskap om såväl stort som smått.

Genom att inte bara använda utvärdering som ett mätinstrument för ”hur det gick” kan den gemensamma kunskaps- och erfarenhetsbanken leda till nya, skarpare frågeställningar, insikter om vad man bör utveckla vidare och vad man kan sluta med att göra.

Deltagardemokratiska metoder och deltagaktiva möten är utmärkta redskap för att dels kommunicera insikter och resultat och dels gemensamt föra frågorna till ytterligare en nivå.

På köpet uppstår ett gemensamt lärande.

Delad kunskap ger mera kunskap.