Future Search /Sök konferens

Komplexa frågor – Hela systemet i rummet

Future Search är en mötesform för planering kring större eller mindre, mer eller mindre komplexa angelägenheter.

Futur Search-konferensen pågår under 2-3 dagar och syftar till att, utifrån en frågeställning,  identifiera och konkretisera planer för framtiden. För att få en helhetsbild och se komplexiteten i frågan är de väsentligt att de olika intressenter, aktörer, professioner och resurser som är berörda av frågan finns med på konferensen. 60-70 deltagare är optimalt.

Allas olika infallsvinklar behöver synliggöras, förstås och användas för att lyckas med att skapa en hållbar planering för framtiden.

Här läser du mer om Future Search/Sök konferens.