Ledarskapsfrågor

Uppdragsgivare
Ledningsstab i Landsting

Bakgrund
Ledningssstaben bestod av 15 personer som arbetade individuellt med olika utvecklings- och planeringsfrågor inom landstinget. Både på övergripande nivå och i förbättringsarbeten i mikroprocesser på avdelningsnivå.

Staben upplevde sig som sårbar eftersom var och en var specialiserade på just sitt område och jobbade på sitt eget sätt. Detta gjorde att man inte samarbetade mycket och inte kunde täcka upp för varandra när det behövdes. Därutöver så var det svårt att upptäcka och använda de synergieffekter som fanns.

Syfte
Att forma en mer transparent, stabil och utvecklande ledningsstab som kunde arbeta för att stödja och sporra varandra kring att skapa utveckling och styrning i respektive uppdrag.

Deltagare
Ledningsgruppen (15 personer)

Resultat
• Under workshopen synliggjordes vilka förutsättningar var och en arbetade utifrån och vilka uppdrag, samarbetspartners och uppdragsgivare man hade.
• Samarbetsområden identifierades
• Gruppen landade i ett antal konkreta idéer och planer kring vad och hur de ska göra för att bli mindre sårbara och ensamma och också starkare kring att utveckla och förbättra verksamheterna.
• Gruppen samlades också kring hur man kunde profilera sig utåt som grupp trots att arbetsområdena var så spridda.