Framtidsverkstad

Utifrån en frågeställning lotsar Framtidsverkstaden gruppen fram till  konkreta planer som grundar sig på gruppens gemensamma bild av behov och möjligheter. Framtidsverkstaden har en stark struktur och processledaren lotsar deltagarna genom tre faser:

Kritikfasen – där gruppen gemensamt inventerar vilka hinder, svårigheter och problem som finns för att uppnå det man önskar.

Idé-/Visionsfasen – där deltagarna får lyfta blicken och undersöka hur man skulle vilja att framtiden ser ut.

Förankringsfasen – där man utifrån kritik och visioner sållar fram hållbara uppslag och konstruerar planer för framtiden.

En Framtidsverkstad lämpar sig för grupper mellan 10-30 deltagare.
Är gruppen större så kan parallella verkstäder hållas där vi rör oss mellan liten, halvstor och stor grupp.

Här läser du mer om Framtidsverkstad!