Mötesformer

De mötesformer som vi använder är redskap och verktyg för att uppnå ett syfte.

Innehållet, möjligheter, tiden, verkligheten…. styr hur man planerar mötet och inte tvärtom.

Genom att i förberedelsearbetet för en process eller ett möte identifiera hur sammanhanget ser ut, vilket syftet är, hur många deltagare som kommer, hur lång tid man kan avsätta, vilka ramar som finns, hur man kan ta hand om resultatet etc. etc så får varje möte sitt unika upplägg.
Förberedelse och planering är alltså helt centralt för att man ska lyckas med det man önskar.
(Läs mer ”förberedelsearbete.)

Verktyg och metoder mixas sedan hej vilt för att mötet ska bli riktigt, riktigt bra, utgå från de förutsättningar som finns och nå så långt det bara går i den önskade färdriktningen.
(Läs mer på “Designa möten utifrån syfte och reella möjligheter.”

Varje möte och varje process är unik.

Metoderna har dock olika ingredienser, styrkor och användningsområden och här kan du läsa mera om metoderna i sina ursprungsformer.