Det vi fokuserar på växer

Appreciative Inquiery (AI) är ett förhållningssätt som kan anknytas till det salutogena perspektivet inom vård- och behandlingsvärlden.

Det salutogena perspektivet utgår från faktorer som orsakar hälsa i stället för att fokusera på vad som orsakar sjukdom. Detta förhållningssätt kan även användas i grupper, verksamheter och organisationer.

Vid förändrings- och utvecklingsarbete är det mer än vanligt att utgå från vad som inte fungerar, vilka problem och svårigheter som förhindrar utveckling och förbättring.

Med AI tar man i stället avstamp i det som är bra, lyckosamt och välfungerande. Vad är det som fungerar? När uppnår vi önskat resultat? Vad är det som gör att vi lyckas? Hur skulle vi kunna göra ännu mer av detta?

Tackar o bugar

Glöm inte att fira dina succéer!

Här läser du mer om Appreciative Inquiery.