Mer om Appreciative Inquiery.

Genom att gemensamt identifiera och utforska framgångsfaktorer i ett sammanhang så kan man fokusera på att detta ska växa.

När man använder AI som metod  för förändring och utveckling så arbetar man i fyra grundläggande steg:

Discover – Vad fungerar bra idag? Vad och hur gör vi när vi lyckas med våra föresatser? Vilka resurser har vi? Vilka styrkor finns hos oss?

Dream – Om vi gör ännu mer av det som fungerar: Hur skulle det då se ut? Hur skulle det märkas? Hur skulle vi arbeta? Vad är det vi gör som får det att fungera? Hur skulle vi arbeta om vi använde vår kapacitet på bästa vis?

Design – Vad behöver vi prioritera för att kunna arbeta utifrån våra framgångsfaktorer. Vad ska vi prioritera?

Deliver – Vilka konkreta steg kan vi ta härifrån för att komma närmare vår vision? På kort sikt? På längre sikt? Vilket är det första steget vi kan ta? Hur kan jag bidra?