METODER OCH VERKTYG FÖR DELTAGARAKTIVA MÖTEN OCH PROCESSER

Hur leder du riktigt bra möten?

Hur involverar du mötesdeltagarna så att de kan bidra med sina kompetenser och erfarenheter?

Hur skapar du engagemang och driv för att skapa en gemensam väg framåt?

Hur ger du utrymme för kreativitet och nytänkande?

Välkommen till en femdagars utbildning

 

Med planering, struktur och verktyg är det möjligt att skapa bra möten både i det fysiska och det digitala rummet. Det gäller vanliga möten på arbetsplatsen, workshops och längre förändringsprocesser.
Det kan vara samskapande möten med allt från några få till flera hundra deltagare.

Denna utbildning ger dig kunskap, strukturer och verktyg för att hålla möten där deltagarna ges möjlighet att, i olika grad, bidra aktivt, oavsett om mötet sker digitalt eller på plats. Under kursen använder vi de verktyg och metoder vi lär ut, vilket ger dig direkt erfarenhet av upplevelsen som deltagare. Det skapar en bättre inlärning och även ett interaktivt lärande mellan er som kursdeltagare.

Utbildningen ger dig

•   Kunskap och erfarenhet av väl etablerade och beprövade deltagaraktiva metoder

•  Grundläggande förståelse för roller och grupprocesser vid deltagaraktiva möten

•  Konkreta verktyg för olika delar av mötet

•   Kunskap och handledning att designa dina möten utifrån syfte och förutsättningar

•  Kunskap och verktyg specifikt för digitala respektive fysiska möten

•  Praktiska lathundar

•  Inblick i varför och när det är nödvändigt att deltagarna bidrar aktivt

Kurstillfällen

30 nov      Digitalt i Zoom

6 dec          Fysisk träff i Stockholm

17 jan         Fysisk träff i Stockholm

2 feb           Digitalt i Zoom

17 feb        Fysisk träff i Stockholm

De digitala kurstillfällena är förlagda i ZOOM (men fungerar även på andra digitala plattformar) och fysiskt träffas vi i Stockholm.

PRIS

17.500 kr + moms/person (Vid fler från samma arbetsplats: 13.500 kr + moms/person)

ANMÄLAN

Hör gärna av dig om du har frågor eller anmäl dig direkt via denna länk  senast den 15 november

https://forms.gle/hSPmFe9uPCk9jJid8

Eva 0708-99 70 90  eva@framtidsverkstad.se