Open Space

Open Space är en metod som skapar ett överväldigande starkt engagemang, energi och nyfikenhet kring en fråga.

Deltagarna har och tar fullt ansvar för att de frågeställningar som är viktiga för dem kommer upp på dagordningen.

Metoden bäddar för att hitta nätverk och kontakter som är önskvärda och dynamiska för var och en.
Samtidigt blir helheten och komplexiteten kring frågan synlig vilket bidrar till förståelse för andra infallsvinklar och hållningar än ens egna.
Metoden i sig blir skapar tilltro till att kunna tillvarata alla de kompetenser och erfarenheter som finns i rummet.

Processledaren uppgift är att introducera strukturen för deltagarna och hålla i summeringen. Däremellan är processen helt självorganiserande.

Alltifrån 10 – 1000 deltagare kan vara med på ett Open Space-möte.

Här läser du mer om Open Space.