Mer om Open Space

En vanlig  och överraskad kommentar från personer som deltagit på ett Open Space-möte är:
”När jag kom så trodde jag aldrig att detta skulle kunna fungera men vilken fantastisk dag det har varit och vilka givande samtal vi har haft!”
Utifrån övergripande frågeställning och mötesstruktur är Open Space-metoden helt och hållet deltagarstyrd.
Ledarens introduktion är avgörande för att begripliggöra strukturen för deltagarna och förmedla tilltro till deltagarnas egen kapacitet att hantera den fråga som står i fokus.
Det är sedan upp till varje deltagare att få upp sina frågor på dagordningen och för egen del göra mötet meningsfullt, kreativt och kunskapsgivande. Att detta visar sig vara möjligt blir i sig en energigivande insikt. Empowerment är en ”bieffekt” av mötesmetoden och förhållningssättet.

I förberedelsearbetet för en Open Space så försöker man få med deltagare med så många olika infallsvinklar och kunskap som möjligt. Det man vill uppnå är att alla aktörer som är berörda av, har intresse eller kunskap kring frågeställningen finns representerade.
Ofta är sammanhanget komplext och det kan finnas flera motstridiga intressen kring frågan.

Genom att skapa ett samtalsklimat som är nyfiket, undersökande och icke prestigefullt så skapas ofta förståelse för och därmed empati för andras infallsvinklar. Detta leder till att man som deltagarna får en bredare förståelse för den fråga som ska hanteras.

Processledaren introducerar frågeställningen och strukturen.
Deltagarna producerar en dagordning utifrån vilka aspekter som är viktiga för var och en
Var och en väljer sedan vilka ämnen man vill samtala om.
Man är fri att byta samtalsämne när som helst vilket betyder att ingen behöver ”sitta av tid” om man inte får ut något mer eller kan bidra till samtalet.
Samtalen dokumenteras av initiativtagaren och sätts successivt upp på väggen.
Alla deltagare får samtalsrapporterna i slutet av, eller i anslutning till, mötet och kan då ta del av allt som har diskuterats.
I slutet av mötet samlas gruppen för att reflektera och summera dagen.
Om avsikten är att skapa mer konkreta handlingsplaner så kan man fortsätta med en urvalsprocess där de mest angelägna eller akuta samtalsämnena tas upp ett varv till för konkretisering  och committement från deltagare att driva frågan vidare.